Vztahy s veřejností neudržují pouze tiskové zprávy

I když tomu tak v minulosti mnohokrát bylo, dnes jsou již tiskové zprávy pouze jednou, nikoli jedinou, variantou komunikace společností, korporací a podnikatelů s veřejným publikem. Frekventovaněji užívanými a často i efektivnějšími jsou pak v dané oblasti nikoli takzvané „tiskovky“, ale texty, jejich sestavováním se zabývají i drobní copywriteři.

Texty určené pro veřejnost v nejrůznějších podobách

V oblasti psaní PR článků se můžete setkat s celou škálou přístupů, pojetí a také kvality odváděné práce. Nejlevnější volba člověka, ke kterému se obrátíte o pomoc, nemusí vždy znamenat tu nejlepší volbu. Lépe je se při výběru partnera zabývajícího se interakcí s veřejností zaměřit na možná doporučení, které o daném subjektu dostanete.