Sex bez sexu

Pokud není k dispozici sexuální partner, není co řešit. To není otázka pro tento rozbor. Pokud ale sexuální partner je, všechny okolnosti směřují k uskutečnění sexu, proběhne předehra a další aktivity, pak má dojít k penetraci a najednou vznikne problém s erekcí , tak to je potom důvod k zamyšlení. Protože takováto nesplněná očekávání působí velice negativně na psychickou pohodu obou sexuálních partnerů! A často jsou prvotní příčinou dalšího nesouladu i v mimosexuální oblasti mezilidských vztahů.

Vstříc světlým zítřkům

Tak, jak se chodilo kdysi k světlým socialistickým zítřkům se vztyčenými prapory a hesly, tak jako se vyráželo vstříc světlým kapitalistickým zítřkům se vztyčenými pravicemi a prsty do V, tak je třeba ke kvalitnímu sexu vyrážet se vztyčeným mužským penisem. Jinak to dopadne jako s tím socialismem a kapitalismem. Víc než bledě. Což jistě není cílem ani zastánců socialismu, ani zastánců kapitalismu. Šoustat chce totiž vykořisťovatel i vykořisťovaný.