Budiž Vaše obchodní jméno štítem

Jak je vlastně míněna věta o štítu? Co bylo funkcí štítu? Jeho funkce byla zřejmá, odrážel útoky nepřátel, jeho funkce byla obranná. Vyráběly se i v různých velikostech podle potřeby válečníků. Vaše obchodní jméno může být samozřejmě také štítem pro Vaše produkty, které nabízíte. Nepřátelé jsou v tomto smyslu konkurenční firmy, se kterými ale můžete velmi dobře vycházet. Takže slovo „nepřátelé“ není příliš na místě. Víte, za jakých podmínek může Vaše obchodní jméno být oním pověstným štítem? Pouze v případě, zaregistrují-li se ochranné známky. To je ta jediná podmínka.

Právo je na Vaší straně

Ještě před tím, než uvedete na trh svůj kvalitní produkt, podtrhněte ho touto značkou. Ostatní firmy už tento produkt nebudou moci nabízet bez Vašeho svolení. A pokud tak přesto udělají, budou mít co do činění se zákonem. Protože duševní vlastnictví je Vaše. Můžete se domáhat svého práva, dokonce i podáním trestního oznámení pro trestný čin porušování práv. To je, panečku, štít! Nemyslíte, že byste tento krok měli učinit hned?